ECONnect

Henrik Benjaminsen

Stilling: NTNUs representant for Samfunnsøkonomenes studentstyre
E-post:
Telefon: 47054878

Post- og besøksadresse:

ECONnect, NTNU Dragvoll
Institutt for samfunnsøkonomi
Bygg 7, Nivå 5
7491 Trondheim

Av: Christian Askeland & Fredric Endrerud