Mer om ECONnects arrangementer

Sist oppdatert av: Ingard Tyssøy, 6. februar 2017

Hva er en bedpres?

Bedpres er en forkortelse for bedriftspresentasjon, og innebærer at en bedrift kommer og presenterer seg for studentene. For bedriften er dette en mulighet til å profilere seg overfor studentene og til å skape interesse blant aktuelle jobbsøkere. Under presentasjonen kan bedriften holde alt fra et lite foredrag om hva de driver med og hva en samfunnsøkonom kan bidra med hos dem, til en framstilling av et typisk prosjekt de jobber med.

For oss studenter gir en bedriftspresentasjon en nyttig innsikt i arbeidslivet og er med på å tydeliggjøre næringslivets behov for vår kompetanse. 

En bedriftspresentasjon varer cirka 45-60 minutter. Videre er det vanlig med bespisning som skaper en god arena for bedriften og studentene til å prate i en mindre formell setting.

 

Hva er FAGDAGEN?

FAGDAGEN er en dag der studenter fra våre studieprogrammer politisk økonomi, finansiell økonomi og samfunnsøkonomi inviteres til en dag fylt med faglig innhold. Et tema er satt i forkant og det inviteres ledende økonomer, professorer og andre spennende personligheter med god kunnskap rundt det aktuelle temaet. Dagen arrangeres av ECONnect i samarbeid med Institutt for samfunnsøkonomi (ISØ) og formålet er å rette et større fokus på viktige temaer innenfor samfunnsøkonomi og finans. 

FAGDAGEN er svært populær, og trekker de mest engasjerte og faglige interesserte blant våre studenter. Den arrangeres en gang i semesteret og finner sted på Telenorbygget ved Tyholt. Der disponerer vi en foredragssal samt et mingleområde direkte utenfor salen hvor vår fagforening Samfunnsøkonomene og deres samarbeidspartner Danske Bank holder stand i pausene.

Dagen er forelesningsfri for alle som studerer ved Institutt for Samfunnsøkonomi. 

 

 

Hva er FAGUKA?

FAGUKA er en uke (5 dager) tidlig i høstsemesteret som arrangeres av ECONnect i samarbeid med Institutt for samfunnsøkonomi (ISØ). Det er et bredt og inkluderende arrangement som er åpent for studenter fra alle trinn innen ISØs tre studieretninger; finansiell økonomi, politisk økonomi og samfunnsøkonomi. Formålet er å motivere og engasjere studentene våre ved å trekke klare sammenhenger fra undervisningen til det aktuelle nyhetsbildet. Dette gjør vi ved å sette et tett program med faglig fokus på dagsaktuelle temaer innen samfunnsøkonomi og finans. Vi inviterer til blant annet bedriftspresentasjoner, gjesteforelesninger og kurs i løpet av denne spennende uken! 

 

Hvem er Samfunnsøkonomene?

Samfunnsøkonomene er en interesse- og arbeidstakerorganisasjon for samfunnsøkonomer. De arrangerer ulike konferanser og kurs, og utgir blant annet tidskriftet “Samfunnsøkonomen”. 

Les mer om Samfunnsøkonomene her, og bli studentmedlem her!

 

Hva er Kandidattreffet?

Kandidattreffet er et arrangement i regi av Samfunnsøkonomene som arrangeres i samarbeid med ECONnect og tilsvarende studentforeninger i Oslo og Bergen. På Kandidattreffet deltar det mange bedrifter som får mulighet til å presentere seg for studentene. I løpet av dagen er det god tid til mingling samt at det arrangeres intervjuer, caseløsning o.l. 

Kandidattreffet finner sted i Oslo og er et arrangement for studenter på masternivå. Du må være medlem i Samfunnsøkonomene for å kunne delta. 

Våren 2017 arrangeres Kandidattreffet 3. mars. 

Av: Christian Askeland & Fredric Endrerud