Om ECONnect

Sist oppdatert av: Hege Kristine Heyerdahl, 7. mai 2015

ECONnect er fagutvalget for studenter ved Institutt for samfunnsøkonomi på NTNU.

Vi arbeider for økt faglig kompetanse blant våre studenter, samt en tettere kontakt mellom dem og næringslivet. Vår hovedoppgave er å fremme våre studenter som attraktive arbeidstakere for næringslivet og vårt mål er å skape en arena der bedrifter kan profilere seg overfor våre studenter slik at rekrutteringen blir mer målrettet. Dette gjør vi ved å arrangere bedriftspresentasjoner, FAGDAG, gjesteforelesninger og FAGUKA m.m.

ECONnect er en aktiv organisasjon som over tid har bygget en sterk relasjon med våre 600 studenter innen samfunnsøkonomi, finansiell økonomi og politisk økonomi. Resultatet er gjennomgående godt oppmøte av engasjerte studenter på arrangementer i vår regi. Vi tilbyr en virkningsfull måte for bedrifter å profilere seg som potensielle arbeidsgivere overfor økonomistudenter ved NTNU.
Organisasjonsnummer: NO 994 625 314

Foto: Øyvind Aak 

Av: Christian Askeland & Fredric Endrerud