FAGUKA

Skrevet av: Henrik Benjaminsen, 18. september 2016

ECONnect er stolte av å presentere programmet til FAGuka 2016, 26. - 30. september

Mandag 26/9

FOREDRAG
Med Ida Wolden Bache, Pengepolitisk direktør i Norges Bank
Tema: «Negative renter»
I de siste årene har flere sentralbanker satt negative renter, deriblant Sverige og Danmark. Norges Bank har senket renten til et historisk lavt nivå. Kan vi få negative renter i Norge, og hvilke implikasjoner vil dette i såfall få? Dette kommer pengepolitisk direktør i Norges Bank til FAGuka for å svare på.
Ida Wolden Bache er utdannet samfunnsøkonom og har siden 2016 jobbet som direktør i pengepolitikk i Norges Bank.
Tidspunkt og sted: 10.15 – 12.00 i D5

Tirsdag 26/9

FOREDRAG
Med Folketrygdfondet
Folketrygdfondet er en kapitalforvaltningsorganisasjon som investerer Statens pensjonsfond Norge på vegne av Finansdepartementet. Til Dragvoll kommer Tine Fossland og skal snakke om ansvarlige investeringer. Hun vil i tillegg fortelle litt om hvordan det er å jobbe i Folketrygdfondet og gi informasjon om internships.
Tidspunkt og sted: 10.15 – 1200 i D11

CASE
Med Knut Anton Mork
Tidligere sjefsøkonom i Handelsbanken og nåværende professor og foreleser ved institutt for samfunnsøkonomi skal holde case under FAGuka.
Det vil være et begrenset antall plasser på dette arrangementet. Påmelding vil åpnes mandag 19.9 kl. 12.00 her på hjemmesiden og det gjelder å være raskt ute.
Tema: Olje og klima
Bespisning: kake og brus
Tidspunkt og sted: 15.15 – 17.00 i D130

Onsdag 28/9

FOREDRAG
Med Eirik Wærness, Sjefsøkonom i Statoil
Tema: «Statoil Energy Perspectives»
I nær fremtid må det skje store forandringer innenfor energisektoren i både Norge og andre land. Statoils perspektiver på hvordan denne endringen skal skje fram mot Paris-avtalens 2040 mål legges frem i en årlig rapport. Denne endringens betydning for norsk økonomi er tema for foredraget til Statoils sjefsøkonom Eirik Wærness.
Tidspunkt og sted: 10.15 – 12.00 i D3

Torsdag 29/9

FOREDRAG
Med Dagfinn Dybvig, Instituttleder for Institutt for filosofi og religionsvitenskap
Tema: Samfunnsøkonomi mellom politikk og vitenskap - noen refleksjoner
Etter finanskrisen i 2008 kom Dybvig med en artikkel med påstander om at økonomene bærer et moralsk ansvar for hvordan økonomifaget direkte og indirekte legger premisser for økonomisk politikk og dermed også for den økonomiske utviklingen i samfunnet, finanskrisen inkludert.
Tidspunkt og sted: 10.15 – 12.00 i Frikvarteret

Fredag 30/9

JOBBSØKERKURS
Med NTNU Karrieresenter
Ønsker du deg en sommerjobb til sommeren 2017 kan det lønne seg å være raskt ute! Mange bedrifter har søknadsfrister som går ut i disse dager. På dette kurset vil representanter fra NTNU Karrieresenter gi gode tips for en god CV og søknad og gi råd for hvordan man kan skille seg ut i mengden.
Tidspunkt og sted: 14.15 - 16.00 i D152

FAGFEST
Med Pareto
Tidspunkt og sted: 23.00 på Red Zone (18 års aldersgrense)

Håper på å se så mange som mulig av dere på arrangementene og ikke minst på fagfesten! Hilsen oss i ECONnect

Av: Christian Askeland & Fredric Endrerud